תביעת נכות בעבודה בגין ירידה בשמיעה | עו"ד נינאי קליין

תביעת נכות בעבודה בגין ירידה בשמיעה

תביעת נכות בעבודה בגין ירידה בשמיעה (הגדל)

אדם שנגרמה לו ירידה בשמיעה ו/או טנטון, עקב חשיפה לרעש מזיק בעבודה, יכול לפנות בתביעת נכות בעבודה למוסד לביטוח לאומי. במקרים מסוימים, בהם הרעש אליו היה חשוף הנפגע גבוה מן הרמה המותרת או במקרה בו אמצעי ההגנה אשר סופקו לנפגע בעת עבודתו בסביבת רעש, לא תאמו את התקן הקבוע בחוק, יוכל הנפגע לפנות בתביעה גם נגד מקום עבודתו.

 

הבעיה העיקרית בתביעה הנוגעת לפגיעה בשמיעה, הינה הוכחת הקשר הסיבתי בין הפגיעה בשמיעה לבין החשיפה לרעש המזיק. בדרך כלל, בשלב הראשוני, המוסד לביטוח לאומי דוחה את התביעה, באופן שמצריך הגשת ערעור בנושא לבית הדין לעבודה, בצירוף חוות דעת של מומחה בתחום א.א.ג, המתייחסת לסוגיית הקשר הסיבתי. לרוב, בכדי להכריע בתביעה, ימנה בית הדין לעבודה מומחה א.א.ג. נוסף מטעמו, אשר יכריע בשאלת הקשר הסיבתי בהתבסס על החומר הרפואי הרלוונטי. במידה ובית הדין לעבודה קובע כי קיים קשר סיבתי בין החשיפה לרעש בעבודה לבין הפגיעה בשמיעה, על המוסד לביטוח לאומי לאשר את תביעת הנכות והנפגע מופנה לבדיקת ועדות הרפואיות לקביעת דרגת נכותו.

 

במקרים רבים מתעוררת בעיה בשאלת הקשר הסיבתי, הואיל וליקוי השמיעה נגרם כתוצאה משילוב בין הליך תחלואתי טבעי ושל חשיפה לרעש בעבודה ואז השאלה הנבחנת הינה האם ההשפעה של החשיפה לרעש על הפגיעה בשמיעה שנגרמה לתובע גבוהה יותר מן ההשפעה של הגורמים האחרים, הנובעים מתהליך תחלואתי טבעי, ובמידה וההשפעה גבוהה יותר, אזי ייקבע כי קיים קשר סיבתי בין החשיפה לרעש המזיק לבין הפגיעה בשמיעה.

 

נכות בגין ירידה בשמיעה מוקנית לנפגע שנגרם לאוזניו ליקוי שמיעה בשיעורים הקבועים בטבלה המפורטת בתקנות המוסד לביטוח לאומי. חשוב לדעת, כי עצם העובדה כי נקבע קשר סיבתי בין הירידה בשמיעה לבין הרעש המזיק אליו נחשף התובע בעבודתו, אינה מלמדת על כך שלתובע ליקוי שמיעה אשר עשוי להקנות לו נכות, שכן נכות בגין ליקוי שמיעה נקבעת אך ורק במידה ורמת הפגיעה בשמיעה הקיימת לתובע עומדת במבחנים המפורטים בתקנות.

 

בשנת 2005 חל תיקון לחוק הביטוח הלאומי (סעיף 84א' לחוק הביטוח הלאומי), אשר קבע את התנאים הדרושים להכרה בפגיעה בשמיעה כפגיעה בעבודה, ובמסגרתו נקבע, בין היתר, כי אחד התנאים הדרושים הינו כי "כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים", זאת בעוד שבעבר, לצורך הכרה בליקוי שמיעה כמחלת מקצוע, די היה בכך שאותרה ירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור, בהשוואה למצב אלמלא היה העובד חשוף לרעש מזיק בעבודתו, אף אם דרגת הנכות בגין מצבו הינה בשיעור של 0%. בהמשך לחקיקת התיקון, טענו תובעים שונים, כי המדובר בתנאי מפלה ומקפח וביקשו לבטלו, אולם בית הדין הארצי אישר את התנאי שנקבע בחקיקה וקבע כי אין המדובר באפליה אסורה.

 

מומלץ כי נפגע אשר נגרמה לו פגיעה בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש במקום עבודתו, השוקל לפנות בעניין לתביעת נכות למוסד לביטוח לאומי, יפנה בנושא לעו"ד המתמחה בתחום נזקי הגוף, על מנת שיערוך בדיקה מקדימה בדבר סיכויי הצלחת התביעה בסוגיית הקשר הסיבתי ולצורך בדיקת הסבירות לכך שלנפגע ייקבעו אחוזי נכות רפואית בגין ליקוי השמיעה שנגרם לו.

כ-1,600,000 ש"ח לנפגע בתאונת עבודה

כ-1,600,000 ש"ח לנפגע בתאונת עבודה

י' קיבל כ-180,000 ₪ וקצבה חודשית של למעלה מ-3,600 ₪ לצמיתות ...

קרא עוד
72,000 ₪ לנפגעת בתאונת דרכים עם נכות צמיתה של 5%

72,000 ₪ לנפגעת בתאונת דרכים עם נכות צמיתה של 5%

ש', בת 34 מאזור השומרון, נפגעה בתאונת דרכים בה נגרמה לה חבלת ...

קרא עוד
פיצוי של כ-143,000 ₪ מן הביטוח הלאומי וחברת הביטוח לבת 67 שנפגעה בתאונת נפילה

פיצוי של כ-143,000 ₪ מן הביטוח הלאומי וחברת הביטוח לבת 67 שנפגעה בתאונת נפילה

פ', בת 67, נפגעה בעת שמעדה על גבי מפגע במדרכה בראשון לציון. ...

קרא עוד
פיצוי של 77,000 ₪ לנפגע בתאונת דרכים בעבודה

פיצוי של 77,000 ₪ לנפגע בתאונת דרכים בעבודה

ר' מראש העין נפגע בתאונת דרכים שהוכרה על ידי המוסד לביטוח ...

קרא עוד
קצבה מצטברת של 1,300,000 ש"ח

קצבה מצטברת של 1,300,000 ש"ח

סייעת בחינוך המיוחד נפלה בעבודה ונפגעה בידה - הביטוח הלאומי ...

קרא עוד
1,000,000 ש"ח לחולה בטרשת נפוצה

1,000,000 ש"ח לחולה בטרשת נפוצה

ש', עובד בכיר בחברת ביטוח, נדחה על ידי המוסד לביטוח לאומי ...

קרא עוד
פיצוי של 290,000 ₪ מחברת הביטוח וכ-160,000 ₪ מן הביטוח לאומי

פיצוי של 290,000 ₪ מחברת הביטוח וכ-160,000 ₪ מן הביטוח לאומי

לנפגע בתאונת דרכים בעבודה - 19% נכות אורטופדית, חבלת גב וכתף

קרא עוד
130,000 ש"ח לעובד שנפגע לפני 34 שנים

130,000 ש"ח לעובד שנפגע לפני 34 שנים

א', נפגע בגבו לפני כ-34 שנים בעת ניסיון לחלץ ג'יפ וקיבל ...

קרא עוד
כ-1,800,000 ₪ בעקבות אבדן כושר עבודה

כ-1,800,000 ₪ בעקבות אבדן כושר עבודה

פיצוי של 500,000 ₪ וקצבה חודשית של כ-3,400 ₪ לצמיתות ...

קרא עוד
1,600,000 ש"ח לעובד שנפגע בגב התחתון

1,600,000 ש"ח לעובד שנפגע בגב התחתון

י' נפגע בגבו התחתון כתוצאה מפתיחת שער מתכת כבד בעבודתו. ...

קרא עוד
1,500,000 ש"ח לאקדמאי בכיר

1,500,000 ש"ח לאקדמאי בכיר

א', בעל משרה ממשלתית בכירה סבל מהחמרה במצבו הרפואי ולאחר ...

קרא עוד
1,200,000 ש"ח לעובדת ששברה את ידה

1,200,000 ש"ח לעובדת ששברה את ידה

מ' נפלה בעבודתה ושברה את ידה, כתוצאה מהפגיעה התפתחה בידה של ...

קרא עוד
1,140,000 ש"ח לעובד שנפגע ברגלו

1,140,000 ש"ח לעובד שנפגע ברגלו

מ' נפגע בעבודה כתוצאה מנפילת פלטת מתכת כבדה על רגלו ולאחר ...

קרא עוד
פיצוי של כ-190,000 ₪ לעובד אלדן ששבר את ידו

פיצוי של כ-190,000 ₪ לעובד אלדן ששבר את ידו

ג', צעיר מראשון לציון, עבד בחברת אלדן כנהג משאית המשמשת ...

קרא עוד
1,400,000 ₪ לעובד שנפגע בברכו

1,400,000 ₪ לעובד שנפגע בברכו

א' נפל מארגז משאית במהלך פריקת סחורה בעבודתו ונפצע בברכו ...

קרא עוד
1,100,000 ש"ח לעקרת בית

1,100,000 ש"ח לעקרת בית

מ', עקרת בית צעירה, נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי ולאחר ...

קרא עוד
תאונת דרכים בעבודה
כאשר תאונת דרכים אירעה לנפגע במהלך עבודתו וכן בדרך מביתו ...
תאונות החלקה בחוף ובבריכה
בנוגע לתאונות החלקה במתחמי רחצה, כגון חוף ים‎ או בריכה, ...
פיצויים בשל מחלת הפיברומיאלגיה
מחלת הפיברומיאלגיה משליכה על התפקוד בכל מישורי החיים ובמקרים ...

פרטי קשר

כתובתנו: רח' תרמ"ב 11 (קומה 2, פינת הרצל 63) ראשון לציון. טל' (רב קווי): 03-7444577, 03-7444677, פקס: 03-7444977.  נייד: 053-9966599  דוא"ל: ninay.klein@gmail.com

 משרדי חברת עורכי הדין נינאי קליין ממוקמים במרכז העיר ראשון לציון, במיקום נגיש לנכים עם חניון מקורה

 כל הזכויות שמורות, השימוש באתר כפוף לתקנון האתר

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד