פגיעות בעבודה - עו"ד נינאי קליין

פגיעות בעבודה

תאונות עבודה - כללי

תאונות עבודה - כללי

תאונת עבודה הנה אירוע תאונתי שאירע לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו. במסגרת המוסד לביטוח לאומי מוכרת כתאונת עבודה אף תאונה שאירעה בדרך מבית העובד לעבודתו או בדרכו חזרה ממקום עבודתו לביתו.

תאונת דרכים בעבודה

תאונת דרכים בעבודה

כאשר תאונת דרכים אירעה לנפגע במהלך עבודתו וכן בדרך מביתו לעבודה או בדרך ממקום העבודה חזרה לביתו, הרי שמדובר בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה. המשמעות של תאונת דרכים המהווה תאונת עבודה היא, שבנוסף לתביעת הפיצויים שניתן להגיש כנגד חברת הביטוח, אשר ביטחה את הרכב בפוליסת ביטוח חובה, זכאי הנפגע להגיש גם תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה.
20/08/2013 12:05
פיצוי מביטוח לאומי לנפגעי עבודה

פיצוי מביטוח לאומי לנפגעי עבודה

נפגע עבודה מוגדר כאדם שנפגע תוך כדי וכתוצאה מעבודתו באירוע בודד או באירועים מצטברים שהביאו לפגיעה. נפגע עבודה עשוי להיות מוכר אף במידה והפגיעה אירעה בדרך לעבודה או ממנה ואף אם הייתה סטייה מהדרך במקרים מסוימים.
תאונות עבודה המתרחשות מחוץ למקום העבודה

תאונות עבודה המתרחשות מחוץ למקום העבודה

כאשר מתרחשת תאונה מחוץ למקום העבודה, מתעוררת השאלה האם מדובר בתאונת עבודה. לעיתים, ההכרעה בסוגיה זו חשובה לצורך הקביעה האם מגיעים לתובע פיצויים מהתאונה ומי הגורם החייב בפיצוי.

נכות רפואית ונכות תפקודית

ההבחנה בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית גורמת לבלבול רב אצל נפגעים רבים, אשר במקרים רבים אינם מבינים הכיצד זה נקבעו להם לכאורה, אחוזי נכות גבוהים, ואולם נקבע על ידי הביטוח הלאומי או חברת הביטוח, כי אינם זכאים לפיצוי.
3/10/2007 12:05
שיהוי בהגשת תביעה לביטוח הלאומי בגין תאונת עבודה

שיהוי בהגשת תביעה לביטוח הלאומי בגין תאונת עבודה

בהתאם לסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, על הנפגע בתאונת עבודה, להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום דמי פגיעה, תוך 12 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה. במקרה בו השתהה הנפגע והגיש את תביעתו לאחר שחלפו למעלה מ-12 חודשים ממועד היווצרות העילה, עשוי הדבר לגרום לדחייה מוחלטת של תביעתו, או כפי שקורה ברוב המקרים, לקיזוז של סכומים מתוך הכספים המגיעים לנפגע בגין תקופת השיהוי, באופן בו הנפגע אמנם מוכר כנפגע בעבודה אך מפסיד זכויות כספיות מרובות, לאור העיכוב הרב שחל בהגשת תביעתו.
חישוב אחוזי הנכות המצטברת לנפגע – אופן חישוב "נכות משוקללת"

חישוב אחוזי הנכות המצטברת לנפגע – אופן חישוב "נכות משוקללת"

כאשר לנפגע נקבעים אחוזי נכות שונים בגין ליקויים שונים, צירופם של אחוזי הנכות לא מתבצע באמצעות חיבור אריתמטי של אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע בגין הפגיעות השונות, אלא באמצעות חישוב של דרגת הנכות המשוקללת לנפגע.
נזקי גוף כתוצאה ממזג אוויר סוער

נזקי גוף כתוצאה ממזג אוויר סוער

הרוחות החזקות המתרחשות בעת סופה, עשויות לגרום לקריסה של עצים ומתקנים עירוניים כגון תמרורים, שלטי חוצות ואף מבנים. כמו כן הרוח עשויה לגרום להתעופפות מסוכנת של חפצים ולפגיעה בעוברי אורח. בנוסף, הגשמים החזקים עשויים לגרום להצפות חמורות המסכנות את הציבור.
פיצויים בגין אבדן השתכרות לעתיד

פיצויים בגין אבדן השתכרות לעתיד

הפיצוי שמשולם לנפגע בתאונה מורכב ממס' ראשי נזק שנקבעו בפסיקת בתי המשפט. אחד מראשי הנזק העיקריים הנו פיצוי על אבדן השתכרות לעתיד. ראש נזק זה מיועד לנפגעים אשר במועד פסק הדין טרם הגיעו לגיל פרישה והפגיעה שאירעה בתאונה גרמה להם לנכות תפקודית.
נזק מיוחד ונזק כללי

נזק מיוחד ונזק כללי

הפיצויים המשולמים על ידי בתי המשפט בגין נזק גוף משולמים על פי ראשי נזק שנקבעו בפסיקת בתי המשפט. ראשי הנזק מסווגים לשתי קטגוריות: "נזק מיוחד" ו"נזק כללי".
זכות החזרה של הביטוח הלאומי בתאונות עבודה

זכות החזרה של הביטוח הלאומי בתאונות עבודה

כאשר הביטוח הלאומי שילם לנפגע כספים במקרה של תאונת עבודה בה לנפגע זכאות לקבלת פיצויים עבור פגיעתו מחברת ביטוח, זכאי הביטוח הלאומי "לחזור" אל חברת הביטוח בתביעה משפטית ולחייב את חברת הביטוח לשפותו בגין הכספים אשר שולמו על ידו לנפגע בעקבות תאונת העבודה. זכות זו קיימת מכוח סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי ונקראת גם זכות "תחלוף", "שיבוב" או "סוברוגציה".
פיצוי נזיקי במקרה של מוות - לתלויים במנוח

פיצוי נזיקי במקרה של מוות - לתלויים במנוח

סעיף 78 לפקודת הנזיקין, קובע זכאות לפיצויים בגין מותו של אדם בתאונה לתלויים במנוח, המוגדרים כבן זוג, הורים וילדים, במידה וכאשר המנוח היה בחיים היו הנ"ל תלויים בו לכלכלתם.
תאונות נפילה במדרגות

תאונות נפילה במדרגות

פגיעות כתוצאה מנפילה או החלקה במדרגות הינן נפוצות ביותר וגורמות לצערנו, במקרים רבים, לנזקי גוף חמורים.
חלק גדול מן הפגיעות נובע מגורם חיצוני, אשר אינו קשור לאופן בו נבנו גרמי המדרגות הרלוונטיים, כגון רטיבות מסוכנת אשר לא טופלה ועליה החליק הנפגע במדרגות או שברים ושיבושים במדרגות אשר לא תוקנו על ידי מחזיק המקום.
תאונות החלקה בחוף ובבריכה

תאונות החלקה בחוף ובבריכה

בנוגע לתאונות החלקה במתחמי רחצה, כגון חוף ים‎ או בריכה, הפסיקה לא הטילה אחריות על המחזיק בכל מקרה של החלקה ובחנה בכל מקרה לגופו את השאלה האם הימצאותה של הרטיבות הייתה טבעית וצפויה במקום ההחלקה הספציפי או שהמדובר היה ברטיבות אשר לגביה היה על מחזיקי המקום לנקוט אמצעים מיוחדים בכדי לייבשה ולמנוע החלקה.
התפוצצות או התלקחות הרכב

התפוצצות או התלקחות הרכב

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מגדיר תאונת דרכים כ"מאורע בו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". בנוסף, קובע החוק, כי ייחשב כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב. חזקה מרבה זו, נועדה לפתור מצבים בהם נפגע אדם עקב פיצוץ או התלקחות ברכב כתוצאה מליקוי מכני ברכב, בעת שהרכב עמד, ולא נעשה בו בפועל "שימוש" בכוח המכני "למטרות תחבורה.
סילוק תביעה בפשרה

סילוק תביעה בפשרה

בכל תביעת נזקי גוף, ובכל שלב של התנהלות התביעה, יכולים הצדדים להגיע להסדר פשרה במסגרתו תסולק התביעה תמורת פיצוי בסכום המקובל על ידי שני הצדדים. להסדר פשרה ניתן להגיע לאחר הגשת תביעה משפטית, ואף בטרם הגשת תביעה לבית המשפט, במסגרת משא ומתן מוקדם המתנהל מול חברת הביטוח או כל נתבע אחר.
היוון קצבת נכות מן הביטוח הלאומי בתאונות עבודה

היוון קצבת נכות מן הביטוח הלאומי בתאונות עבודה

ייצוג בוועדות רפואיות על ידי מי שאינו עורך דין

ייצוג בוועדות רפואיות על ידי מי שאינו עורך דין

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת התופעה של חברות וגופים שונים שאינם עורכי דין העוסקים במתן שירותים וייצוג בתחום נזקי הגוף ומגדירים עצמם כ"גופים למימוש זכויות רפואיות" למיניהם. תופעה זו מסכנת את הציבור וחושפת את נפגעי הגוף הזקוקים לשירותים המשפטיים לפגיעה בלתי מבוקרת בזכויותיהם מבלי שיהיה באפשרותם של תובעים אשר נפגעו מייצוג בלתי הולם של אותם גופים, לנקוט כנגדם בצעדים אתיים או משמעתיים.
הגדלת אחוזי נכות לפי תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

הגדלת אחוזי נכות לפי תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

בתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי, בגין נכות בעבודה, קיימת לוועדה הרפואית, מכוח תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי, סמכות להגדלת הנכות הרפואית אשר נקצבה לנפגע על ידי הוועדה, במקרה בו לנכות קיימת השפעה תפקודית על כושר עבודתו של הנפגע, המתבטאת בפועל בהפסדי שכר שנגרמו לנפגע בעקבות התאונה.
ערעור לבית הדין לעבודה על החלטות המוסד לביטוח לאומי בענייני פגיעה בעבודה

ערעור לבית הדין לעבודה על החלטות המוסד לביטוח לאומי בענייני פגיעה בעבודה

על החלטות המוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרה בתאונת עבודה ולתשלום דמי פגיעה ועל החלטות הוועדות הרפואיות לקביעת דרגת נכות בעבודה קיימת לנפגע זכות לערעור או להגשת תביעה לבית הדין לעבודה.
  1. לעמוד הבא
כ-1,600,000 ש"ח לנפגע בתאונת עבודה

כ-1,600,000 ש"ח לנפגע בתאונת עבודה

י' קיבל כ-180,000 ₪ וקצבה חודשית של למעלה מ-3,600 ₪ לצמיתות ...

קרא עוד
72,000 ₪ לנפגעת בתאונת דרכים עם נכות צמיתה של 5%

72,000 ₪ לנפגעת בתאונת דרכים עם נכות צמיתה של 5%

ש', בת 34 מאזור השומרון, נפגעה בתאונת דרכים בה נגרמה לה חבלת ...

קרא עוד
פיצוי של כ-143,000 ₪ מן הביטוח הלאומי וחברת הביטוח לבת 67 שנפגעה בתאונת נפילה

פיצוי של כ-143,000 ₪ מן הביטוח הלאומי וחברת הביטוח לבת 67 שנפגעה בתאונת נפילה

פ', בת 67, נפגעה בעת שמעדה על גבי מפגע במדרכה בראשון לציון. ...

קרא עוד
פיצוי של 77,000 ₪ לנפגע בתאונת דרכים בעבודה

פיצוי של 77,000 ₪ לנפגע בתאונת דרכים בעבודה

ר' מראש העין נפגע בתאונת דרכים שהוכרה על ידי המוסד לביטוח ...

קרא עוד
קצבה מצטברת של 1,300,000 ש"ח

קצבה מצטברת של 1,300,000 ש"ח

סייעת בחינוך המיוחד נפלה בעבודה ונפגעה בידה - הביטוח הלאומי ...

קרא עוד
1,000,000 ש"ח לחולה בטרשת נפוצה

1,000,000 ש"ח לחולה בטרשת נפוצה

ש', עובד בכיר בחברת ביטוח, נדחה על ידי המוסד לביטוח לאומי ...

קרא עוד
פיצוי של 290,000 ₪ מחברת הביטוח וכ-160,000 ₪ מן הביטוח לאומי

פיצוי של 290,000 ₪ מחברת הביטוח וכ-160,000 ₪ מן הביטוח לאומי

לנפגע בתאונת דרכים בעבודה - 19% נכות אורטופדית, חבלת גב וכתף

קרא עוד
130,000 ש"ח לעובד שנפגע לפני 34 שנים

130,000 ש"ח לעובד שנפגע לפני 34 שנים

א', נפגע בגבו לפני כ-34 שנים בעת ניסיון לחלץ ג'יפ וקיבל ...

קרא עוד
כ-1,800,000 ₪ בעקבות אבדן כושר עבודה

כ-1,800,000 ₪ בעקבות אבדן כושר עבודה

פיצוי של 500,000 ₪ וקצבה חודשית של כ-3,400 ₪ לצמיתות ...

קרא עוד
1,600,000 ש"ח לעובד שנפגע בגב התחתון

1,600,000 ש"ח לעובד שנפגע בגב התחתון

י' נפגע בגבו התחתון כתוצאה מפתיחת שער מתכת כבד בעבודתו. ...

קרא עוד
1,500,000 ש"ח לאקדמאי בכיר

1,500,000 ש"ח לאקדמאי בכיר

א', בעל משרה ממשלתית בכירה סבל מהחמרה במצבו הרפואי ולאחר ...

קרא עוד
1,200,000 ש"ח לעובדת ששברה את ידה

1,200,000 ש"ח לעובדת ששברה את ידה

מ' נפלה בעבודתה ושברה את ידה, כתוצאה מהפגיעה התפתחה בידה של ...

קרא עוד
1,140,000 ש"ח לעובד שנפגע ברגלו

1,140,000 ש"ח לעובד שנפגע ברגלו

מ' נפגע בעבודה כתוצאה מנפילת פלטת מתכת כבדה על רגלו ולאחר ...

קרא עוד
פיצוי של כ-190,000 ₪ לעובד אלדן ששבר את ידו

פיצוי של כ-190,000 ₪ לעובד אלדן ששבר את ידו

ג', צעיר מראשון לציון, עבד בחברת אלדן כנהג משאית המשמשת ...

קרא עוד
1,400,000 ₪ לעובד שנפגע בברכו

1,400,000 ₪ לעובד שנפגע בברכו

א' נפל מארגז משאית במהלך פריקת סחורה בעבודתו ונפצע בברכו ...

קרא עוד
1,100,000 ש"ח לעקרת בית

1,100,000 ש"ח לעקרת בית

מ', עקרת בית צעירה, נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי ולאחר ...

קרא עוד
תאונת דרכים בעבודה
כאשר תאונת דרכים אירעה לנפגע במהלך עבודתו וכן בדרך מביתו ...
תאונות החלקה בחוף ובבריכה
בנוגע לתאונות החלקה במתחמי רחצה, כגון חוף ים‎ או בריכה, ...
פיצויים בשל מחלת הפיברומיאלגיה
מחלת הפיברומיאלגיה משליכה על התפקוד בכל מישורי החיים ובמקרים ...

פרטי קשר

כתובתנו: רח' תרמ"ב 11 (קומה 2, פינת הרצל 63) ראשון לציון. טל' (רב קווי): 03-7444577, 03-7444677, פקס: 03-7444977.  נייד: 053-9966599  דוא"ל: ninay.klein@gmail.com

 משרדי חברת עורכי הדין נינאי קליין ממוקמים במרכז העיר ראשון לציון, במיקום נגיש לנכים עם חניון מקורה

 כל הזכויות שמורות, השימוש באתר כפוף לתקנון האתר

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד