התקשרו אלינו: 03-7444577

הגדלת אחוזי נכות לפי תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

הפחתת אחוזי נכות שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית לעררים

בתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי, בגין נכות בעבודה, קיימת לוועדה הרפואית, מכוח תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי, סמכות להגדלת הנכות הרפואית אשר נקצבה לנפגע על ידי הוועדה, במקרה בו לנכות קיימת השפעה תפקודית על כושר עבודתו של הנפגע, המתבטאת בפועל בהפסדי שכר שנגרמו לנפגע בעקבות התאונה.

מכוח תקנה 15, רשאית הוועדה להגדיל את אחוזי הנכות הרפואית שנפסקו לנפגע עד לשיעור של פי 1.5 משיעור הנכות הרפואית שנפסק ולזכות את הנפגע בתגמולים בהתאם.

כך, במקרה בו לנפגע בתאונת עבודה נקבעה על ידי ועדה אורטופדית נכות צמיתה בשיעור של 10%, רשאית ועדה לעניין תקנה 15 להעמיד את נכותו של הנפגע על 15% נכות עקב הפגיעה בהשתכרותו.

תפקידה של הוועדה לעניין תקנה 15 לבחון מה מידת ההשפעה בפועל של מגבלותיו של הנפגע בשל נכויותיו הרפואיות, על כושר עבודתו. כך למשל לפגיעה אורטופדית בכתף או ביד, תהא השפעה תפקודית ממשית לגבי נפגע העובד בעבודה פיזית מאומצת, אשר בשל פגיעה שכזו עשוי שלא להיות מסוגל לשוב לעבודתו, לעומת נפגע העובד בעבודה משרדית, אשר בעקבות הפגיעה לא יסבול מפגיעה ממשית בשכרו. הוועדה בוחנת באמצעות הרופא התעסוקתי, את ההשפעות התפקודיות של הנכויות הרפואיות הקיימות לנפגע, ובמקביל בוחנת את הנתונים הגולמיים העולים מתלושי השכר או דו"חות השתכרות של הנפגע, אודות מידת הירידה בשכרו של הנפגע בפועל.

במסגרת הוועדה לעניין תקנה 15, על הנפגע להוכיח כי כתוצאה מן התאונה אירעה לו ירידה בהכנסות וכי אותה ירידה נובעת כתוצאה מפגיעתו בתאונה ולא מסיבות אחרות. בהתאם לתקנה, על הוועדה להתחשב במקצועו של הנפגע עובר לתאונה וכאשר היא בוחנת את הקשר שבין הירידה בהכנסות לבין הנכות הרפואית, עליה לבחון האם הנפגע אינו מסוגל לחזור לאותו עיסוק בו עסק לפני התאונה ואין רלוונטיות לשאלה האם יכול היה לעסוק בעיסוק אחר על אף התאונה. הוועדה מתחשבת גם בגילו של הנפגע במסגרת שיקוליה בהגדלת שיעור הנכות, כך שלגבי נפגע מבוגר, הוועדה תתייחס לקושי של הנפגע במציאת עבודה בגילו ולאור השפעות הנכות הרפואית על תפקודו.

על קביעת הוועדה לעניין תקנה 15 ניתן לערור בפני הוועדה הרפואית לעררים, בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטת הוועדה, במסגרת הערר המוגש על הוועדה הרפואית לנכות בעבודה. כמו כן, ניתן להגיש תביעה נפרדת בכל שלב במקרה בו קיים שינוי לרעה בשכר כתוצאה מהפגיעה.

במסגרת הפנייה בתביעת נכות בעבודה למוסד לביטוח לאומי, וגם במסגרת הדיון בוועדה לעניין תקנה 15 או ערר המוגש לגביה, מומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום נזקי הגוף, אשר יגיע עם הנפגע לוועדה ויציג בפני הוועדה את הנתונים המלמדים על ההשפעות התפקודיות של הנכות על שכרו של הנפגע, על מנת להגיע למיצוי הזכויות המגיעות לנפגע מן הביטוח הלאומי.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ