התקשרו אלינו: 03-7444577

סילוק תביעה בפשרה

סילוק תביעה בפשרה

בכל תביעת נזקי גוף, ובכל שלב של התנהלות התביעה, יכולים הצדדים להגיע להסדר פשרה במסגרתו תסולק התביעה תמורת פיצוי בסכום המקובל על ידי שני הצדדים. להסדר פשרה ניתן להגיע לאחר הגשת תביעה משפטית, ואף בטרם הגשת תביעה לבית המשפט, במסגרת משא ומתן מוקדם המתנהל מול חברת הביטוח או כל נתבע אחר.

הפשרה כפופה לאישורו של התובע והסכמתו בכתב. אף במצבים בהם התובע מיוצג, לא ניתן לחייבו לקבל הצעה לפשרה, מטעם נתבע, חברת ביטוח, או בית המשפט, אף אם הפשרה נראית לעורך דינו של התובע או לבית המשפט כראויה.

כאשר מוגשת התביעה נגד חברת ביטוח, מותנית הפשרה בחתימה על מסמך הנקרא "כתב קבלה ושחרור", או "שטר סילוק", המהווה למעשה התחייבות של הנפגע התובע, לפיה בכפוף לקבלת הפיצוי המוסכם לא יהיה זכאי לתבוע עוד את חברת הביטוח ו/או המבוטח בגין אותה תאונה. כאשר התביעה מתנהלת בבית המשפט, על הצדדים לחתום על הסכם פשרה המפרט את תנאי הפשרה שהושגה, ולהודיע לבית המשפט על כי הגיעו להסדר פשרה.

פשרה כוללת אלמנט של סיכון מטעמם של שני הצדדים לתביעה. התובע – הנפגע, כאשר הוא מגיע לפשרה עם חברת הביטוח, לא יוכל לתבוע עוד בגין אותה תאונה, אף אם מצבו הרפואי בעקבות התאונה יחמיר, ויתברר כי הנזק הקיים לו חמור מכפי שהיה במועד הפשרה. מנגד, אף חברת הביטוח, למעט במקרים חריגים של תרמית או עדות שקר של התובע, לא תוכל לפתוח מחדש פשרה שהושגה, אף אם יתברר לה לאחר סילוק התביעה, כי מצבו של הנפגע הוטב, וכי הפגיעה אשר נגרמה לו אינה חמורה כפי שהייתה במועד הפשרה.

לעתים, כוללת חברת הביטוח בשטר הסילוק, התחייבות נוספת ביחס לזכויות המגיעות לנפגע מן המוסד לביטוח לאומי, לפיה התובע יהיה חייב להשיב לחברת הביטוח סכומי כסף אשר שולמו לו על ידי חברת הביטוח, והמגיעים לו מן המוסד לביטוח לאומי, במידה ויתבע את המוסד לביטוח לאומי לקבלת הכספים. זאת, במקרים בהם הביטוח הלאומי חייב לשלם לנפגע סכומים המגיעים לו בגין תאונת עבודה או נכות כללית. כאשר התאונה מצויה באחריות נתבע כלשהו, כגון חברת ביטוח בתאונת דרכים, יכול הביטוח הלאומי לתבוע את חברת הביטוח לקבלת החזר עבור הכספים אשר שולמו על ידו לנפגע.

במקרים רבים, חברות הביטוח מעודדות את התובעים להתפשר בטרם הגשת תביעה משפטית, ועוד בטרם שכרו ייצוג משפטי של עו"ד לטיפול בתביעה, דבר המוביל במקרים רבים לפשרות בסכומים נמוכים אשר אינם הולמים את הנזקים אשר אירעו לתובע בתאונה. אף במצבים כאלה, לא ניתן להפר את הפשרה וקיים להסכם הפשרה תוקף משפטי, התובע, אשר חתם על הסכם הפשרה נחשב כמי שהבין את תנאי הפשרה ולא יוכל לטעון בעתיד כי לא הבין את משמעותה.

לאור הסיכון הגבוה הכרוך בהגעה להסדר פשרה בטרם תביעה משפטית, בטרם שקילת כל הסדר פשרה מוצע, לפנות לייצוג עו"ד המתמחה בתחום נזקי הגוף, על מנת שיבחן את פרטי תביעתו של הנפגע, מהות הפגיעה והיקף הנזק שנגרם לו, באופן שיסייע לקבל החלטה מושכלת על המשך התנהלות התביעה ועל הסכום ההולם לפשרה.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ