התקשרו אלינו: 03-7444577

פיצוי מביטוח לאומי לנפגעי עבודה

פיצוי מביטוח לאומי לנפגעי עבודה

נפגע עבודה מוגדר כאדם שנפגע תוך כדי וכתוצאה מעבודתו באירוע בודד או באירועים מצטברים שהביאו לפגיעה. נפגע עבודה עשוי להיות מוכר אף במידה והפגיעה אירעה בדרך לעבודה או ממנה ואף אם הייתה סטייה מהדרך במקרים מסוימים.

לצורך ההכרה בתאונה כתאונת עבודה על הנפגע למלא טופס הודעה על פגיעה בעבודה- ב"ל 250 וכן טופס תביעה להכרה בתאונת עבודה, בחתימת המעסיק. עם הגשת הטפסים בוחן פקיד התביעות האם מדובר בתאונת עבודה כהגדרתה בחוק ובמידה והתביעה מאושרת יקבל הנפגע דמי פגיעה בשיעור 75% משכרו של הנפגע לתקופות בהן אינו עובד, בכפוף להצגת אישורי מחלה וזאת עד לתקופה של 90 ימים. במידה ולא הוכרה התאונה כתאונת עבודה ניתן לערער על החלטת פקיד התביעות בתביעה לבית הדין האזורי לעבודה העשוי להפוך את ההחלטה.

לקראת תום תקופת דמי הפגיעה ובמידה וישנו חשד לנכות כתוצאה מתאונת העבודה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס תביעה לנכות בעבודה. עם קבלת הטפסים יזומן הנפגע לוועדת נכות בנוכחות רופא אחד או יותר בהתאם למהות הפגיעות, ותיקבע נכותו של הנפגע. במסגרת וועדה זו יבחנו רופאי הוועדה האם קיימת לנפגע נכות, האם הנכות קשורה לתאונת העבודה או שמקורה במצב קודם של הנפגע ובמידה וישנה נכות מהתאונה- מה שיעורה והאם הנה זמנית או צמיתה.

במצב בו קובעת הוועדה לדוגמא 20% נכות זמנית, והנפגע משתכר 6,000 ₪, ישולם לו 20% מתוך 75% משכרו, ובערכים שבדוגמא ישולם לו 20% מ- 4500 ₪ שהם 900 ₪ לכל חודש נכות זמנית.

על החלטת הוועדה מדרג ראשון ניתן לערער לוועדה מדרג שני בנוכחות 3 רופאים שהחלטתה בעניינים רפואיים הנה סופית. בעניינים שאינם רפואיים ניתן לערער על קביעת הוועדה לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה.

במידה ונקבעה לנפגע נכות זמנית ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשת נכה נזקק לפי תקנה 18 ובמידה והנפגע עומד בתנאי התקנה- אין לו מקור פרנסה ואין רכב רשום על שמו, עשוי הנפגע לקבל נכות זמנית בשיעור 100% לתקופת הזמניות.

עם תום תקופת הזמניות, תתקיים וועדה רפואית נוספת שתבחן האם נותרה נכות ובמידה וכן, מה שיעורה והאם הנה צמיתה או זמנית. במידה והנכות הצמיתה נקבעת בשיעור הקטן מ- 10% נכות אין הנפגע זכאי לפיצוי נוסף מהמוסד לביטוח לאומי. במידה והנכות נקבעת על 10%-19% ישולם לנפגע פיצוי חד פעמי בשיעור מכפלת אחוזי הנכות ב- 75% משכרו של הנפגע כפול 43. כך לדוגמא אדם המשתכר 6,000 ₪ לחודש שנקבעו לו 10% נכות צמיתה, יחושב לו 75% מ- 6,000 = 4,500 ₪ כפול 10% = 450 ₪, כפול 43 = 19,350 ₪. במידה ונקבעו 15% נכות יקבל הנפגע 29,025 ₪ וכן הלאה. במידה והנפגע לא חזר לעבודתו עקב הפגיעה בתאונת העבודה או שחזר למשרה בשכר נמוך יותר, עשוי המוסד לביטוח לאומי להכיר לו בתוספת של עד 50% מאחוזי הנכות שנקבעו לו עד לתקרה של 19% לפי תקנה 15.

במידה ונקבעו לנפגע 20% נכות ומעלה יקבל הנפגע קצבה חודשית לכל ימי חייו מהמוסד לביטוח לאומי, ואף כאן חלה התוספת של עד 50% מאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע לפי תקנה 15.

על החלטת הוועדה מדרג ראשון ניתן לערער לוועדה מדרג שני בנוכחות 3 רופאים שהחלטתה בעניינים רפואיים הנה סופית. בעניינים שאינם רפואיים ניתן לערער על קביעת הוועדה לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה.

וועדות רפואיות לקביעת אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי אינן מקלות עם נפגעים ומומלץ להגיע עם ייצוג משפטי של עו"ד המתמחה בתחום נזקי הגוף, לצורך הדרכה וליווי של הנפגע טרם הוועדה ובמהלכה. העו"ד מוודא שמתקיים הליך תקין בעניינו של הנפגע ומעלה בפני הוועדה את הרכיבים החשובים לשם הכרה בנכויות, על מנת שהנפגע יקבל את מלוא זכויותיו על פי חוק בגין תאונת העבודה.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ