התקשרו אלינו: 03-7444577

תאונות עבודה המתרחשות מחוץ למקום העבודה

תאונות עבודה המתרחשות מחוץ למקום העבודה

כאשר מתרחשת תאונה מחוץ למקום העבודה, מתעוררת השאלה האם מדובר בתאונת עבודה. לעיתים, ההכרעה בסוגיה זו חשובה לצורך הקביעה האם מגיעים לתובע פיצויים מהתאונה ומי הגורם החייב בפיצוי.

בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי, קיימת שורה של מצבים בהם מכיר החוק באירוע תאונתי שאירע לעובד מחוץ למקום העבודה ושלא במסגרת העבודה הסדירה והשוטפת כתאונת עבודה, הואיל והמדובר במצבים בהם נמצא העובד כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מעבודתו במקום העבודה. המצב הראשון הנו תאונה שאירעה לעובד תוך כדי נסיעה או הליכה ממקום מגוריו (או המקום שבו הוא לן) למקום עבודתו, בדרך חזרה ממקום עבודתו למקום המגורים וכן בדרך ממקום עבודה אחד למשנהו. המצב השני הנו תאונה שאירעה לעובד במהלך הפסקה, שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו העובד או העובדים במקום סועדים והתאונה אירעה כתוצאה מן הסיכונים שאירעו לעובד במקום בו נערכה ההפסקה או בדרך למקום זה או בחזרה ממנו. המצב השלישי הנו תאונה שאירעה לעובד במקום בו נערכת לעובד השתלמות או הכשרה מקצועית הקשורה לעבודה וכן בדרך למקום ההשתלמות ובחזרה ממנו והמצב הרביעי הנו תאונה שאירעה לעובד תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד העובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו, או תוך כדי נסיעה או הליכה לצורך מילוי תפקיד זה. אירועים אלו מוגדרים בחוק כ "חזקת תאונת עבודה", וזאת כיוון שבהתרחשותם, מתקיימת חזקה הניתנת לסתירה לפיה הם נחשבים לתאונת עבודה ואולם מקרים בהם מבצע העובד סטייה של ממש בדרך לצרכים שאינם קשורים לעבודתו אינם נחשבים כתאונת עבודה.

ביחס לסוגי התאונות האמורות, קובע החוק כללים מיוחדים בדבר הפסקה וסטייה של ממש מן הדרך, אשר בעקבותיהם ייחשב או לא ייחשב האירוע לתאונת עבודה.

הכלל העיקרי לעניין הפסקה או סטייה קובע כי התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה למקום העבודה "הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת", כאשר ההפסקה או הסטייה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של העובד כלפי מעבידו או של עובד עצמאי ביחס לעבודתו.

יחד עם זאת, קיימים חריגים לגביהם נקבע במפורש כי לא ייחשבו לסטייה של ממש מן הדרך, הכוללים ליווי של ילד לגן הילדים או לבית הספר וכן הליכה למקום תפילה בציבור כדי לקיים מצוות תפילת בוקר.

בתי המשפט דנו במצבים שונים בהם התקיימה הפסקה או סטייה של העובד מן הדרך לצורך אירוע אישי שאינו קשור למקום העבודה, או לצורך קניות, סידורים אישיים וכיוצא בכך. במצבים שכאלה, ברוב המקרים אין המדובר בתאונת עבודה ואולם חשוב לבחון כל מקרה לגופו, על פי הנסיבות המתקיימות בו.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ