התקשרו אלינו: 03-7444577

חישוב אחוזי נכות מצטברת -"נכות משוקללת"

חישוב אחוזי נכות מצטברת -"נכות משוקללת"

כאשר לנפגע נקבעים אחוזי נכות שונים בגין ליקויים שונים, צירופם של אחוזי הנכות לא מתבצע באמצעות חיבור אריתמטי של אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע בגין הפגיעות השונות, אלא באמצעות חישוב של דרגת הנכות המשוקללת לנפגע.

דרגת הנכות המשוקללת בגין מס' של פגיעות, מחושבת על פי הוראות תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי, הקובעת כי אופן החישוב מתבצע בצורה הבאה:

עבור הפגיעה שבגינה נקבע לנפגע אחוז הנכות הגבוה ביותר – יילקח בחשבון אחוז הנכות שננקב על ידי הוועדה עבור אותה פגיעה.

עבור הפגיעה שבגינה נקבע לנפגע שיעור הנכות השני בגובהו – יילקח בחשבון האחוז שננקב על ידי הוועדה, כשהוא מוכפל בהפרש שבין אחוז הנכות שנקבע עבור הפגיעה הראשונה לבין 100%.

עבור הפגיעה שבגינה נקבע לנפגע שיעור הנכות השלישי בגובהו – יילקח בחשבון האחוז שננקב על ידי הוועדה, כשהוא מוכפל בהפרש שבין אחוזי הנכות שנקבעו כאמור בגין הליקוי הראשון והשני לבין 100%.

על כל פגיעה נוספת חלות ההוראות הנ"ל בשינויים המחויבים, כאשר העיקרון הוא שכל ליקוי נוסף לנפגע מחושב באופן יחסי מן ההפרש שנותר בין הפגיעות הקודמות לבין 100%.

להלן דוגמא להמחשת החישוב:

כאשר לאדם נקבעו 30% בגין הגבלה בתנועות הגב התחתון; 15% בגין פגיעה בברך ו-10% בגין פגיעה צווארית, ייערך חישוב הנכות המשוקללת כדלקמן: לפגיעה הראשונה והגבוהה ביותר (30%) יילקחו בחשבון מלוא האחוזים שנקבעו, בגין הפגיעה השנייה בגובהה ייקבעו 15 מתוך 70% שנותרו לאחר ניכוי אחוזי הנכות שנקבעו בגין הליקוי הקודם, דהיינו 10.5% ובגין הפגיעה השלישית בגובהה ייקבעו 10 מתוך 59.5% שנותרו לאחר ניכוי אחוזי הנכות בפועל שנקבעו בגין שני הליקויים הקודמים.

קיימים מחשבונים משפטיים ברשת האינטרנט העשויים להקל על חישוב דרגת הנכות המשוקללת לנפגע.

בכל מקרה בו סבור הנפגע כי קיימת טעות כלשהי בחישוב דרגת הנכות שנקבעה לו על ידי הוועדה ניתן לפנות בבירור מתאים למזכירות המוסד לביטוח לאומי.

 

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ