התקשרו אלינו: 03-7444577

ערעור על החלטות ועדות הנכות הכללית

ערעור על החלטות ועדות הנכות הכללית

ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה על ההחלטות הניתנות על ידי כלל הוועדות הבודקות את הנפגע במסגרת הגשת תביעה לנכות כללית מטעמו.

תביעה לקבלת קצבת נכות כללית כוללת בדיקה על ידי ועדות משני סוגים: ועדות רפואיות לקביעת דרגת הנכות הקיימת לנפגע, אשר תפקידן לקבוע את מידת הנכות הרפואית הקיימת לנפגע וועדות אי כושר, אשר תפקידן לקבוע האם לתובע, בנוסף על נכותו הרפואית, קיימת דרגת אי כושר המצדיקה זכאות לקצבת נכות כללית.

התנאים לקבלת קצבת נכות כללית הינם מצטברים. התנאי המקדמי הינו עמידה בתנאי סף של נכות רפואית: על הנפגע להיות נכה בדרגת נכות של 40% לפחות, אם בגין מחלה או ליקוי רפואי אחד קיימים לו 25% לפחות, או נכה בדרגת נכות מצטברת של 60% לפחות במידה וקיימים לו ליקויים רפואיים שונים. שיעור הנכות הרפואית הכללית של הנפגע נקבע על ידי ועדה רפואית מדרג ראשון ובמידה והוגש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, בפני ועדה רפואית לעררים. במסגרת הוועדות הרפואיות מדרג ראשון נבדק התובע על ידי רופאים בתחומי פגיעותיו השונים, ובסופן של הבדיקות נפסק שיעור נכותו על ידי הוועדה. על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה, בתוך 30 יום מיום קבלת החלטת הוועדה, בסוגיות משפטיות בלבד ולא בסוגיות רפואיות, כגון – במקרה בו לא בדקה הוועדה את התובע בכל תחומי פגיעותיו, לא נימקה הוועדה את החלטתה או לא בחנה מסמכים אשר הוצגו בפניה על ידי התובע.

ועדה רפואית נוספת הדנה בעניינו של התובע הינה ועדה לקביעת אי כושר. ועדה זו בודקת את התובע רק במידה ועמד בתנאי הסף מבחינת שיעור הנכות הרפואית שנקבעה לו. בוועדה זו נוכחים פקיד תביעות, פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי ורופא תעסוקתי מטעם הביטוח הלאומי, אשר בוחנים האם מצבו הרפואי של התובע גורם לכך שקיים לו אבדן של כושר העבודה בשיעור העולה על 60% אי כושר. הוועדה הרפואית לקביעת אי כושר יכולה לשלול תביעתו של אדם לנכות כללית על אף שנכותו הרפואית הינה גבוהה ואף אם מבחינת הנכות הרפואית – נכותו עולה על 75% נכות, מן הטעם כי הוועדה התרשמה כי על אף נכותו הרפואית הגבוהה התובע מסוגל לעבוד או כי שיעור הפגיעה בהכנסתו אינו עולה על 60%.

גם על החלטת ועדה לעררים הדנה בקביעת דרגת אי הכושר של התובע ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 30 יום מיום קבלת החלטת הוועדה. גם ערעור זה יכול להתבצע רק בשאלות משפטיות, כגון היעדר התייחסות הוועדה לראיות אשר הוצגו בפניה על ידי התובע והתומכות בטענתו לאי כושר עבודה.

בטרם הגשת ערעור על החלטות הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי בענייני נכות כללית, מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום נזקי הגוף, אשר יבחן לעומק את סיכויי הצלחת הליכי הערעור וכדאיותם ויוכל לייצג את הנפגע במסגרת ההליכים בפני בית הדין

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ