התקשרו אלינו: 03-7444577

תאונות פריקה וטעינה

תאונות פריקה וטעינה

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מגדיר תאונת דרכים, כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". על בסיס הגדרה זו נקבע בפסיקה המבחן היסודי המגדיר תאונה כתאונת דרכים – ה"מבחן התעבורתי", אשר בוחן האם מה הייעוד של השימוש ברכב אשר בעקבותיו נגרמה התאונה היה תעבורתי.

במסגרת הגדרת "שימוש ברכב מנועי", קובע החוק חריג, לפיו פעולות של טעינת מטען ופריקתו כשהרכב עומד לא ייחשבו כשימוש ברכב מנועי ולפיכך, תאונה שנגרמה כתוצאה מאירוע פריקה וטעינה מרכב לא תיחשב לתאונת דרכים ולא תזכה בפיצויים מכוח חוק הפיצויים.

החריג של "פריקה וטעינה" מעורר במקרים רבים מחלוקות בפסיקה, לאור הקושי לקבוע האם הפעולה המסוימת שבוצעה ברכב הינה בגדר שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה, או מהווה פריקה וטעינה מרכב עומד.

בפסיקת בתי המשפט קיימת שונות רבה בין הכרעות שונות בהגדרת תאונת דרכים ועל כן במצבי ביניים, קשה לקבוע באופן חד משמעי האם התאונה תיחשב לתאונת דרכים או שתיכלל במסגרת החריג של פריקה וטעינה.

כך למשל התעוררה מחלוקת במקרה בו בסיום פעולת פריקה ממשאית, יצא הנהג מארגז המשאית מבעד לדלת האחורית ומעד על גבי מדרגה אשר הייתה מותקנת מתחת למדרגה, כאשר בעוד שבית משפט השלום סבר כי התאונה אינה מהווה תאונת דרכים, שכן פעולת הירידה מן הרכב באותו מקרה היוותה למעשה חלק אינטגרלי מתהליך פריקת המטען, וקבע כי ירידתו של התובע מן המשאית היוותה "פעולת לוואי אינטגרלית, הכרחית וקשורה קשר הדוק לפריקת המטען מן המשאית", קבע בית המשפט המחוזי כי פעולת הירידה מן הרכב נכללה בגדר "שימוש ברכב מנועי" ועל כן התאונה מהווה תאונת דרכים.

לעומת זאת, במקרה אחר קבע בית המשפט כי פעולת הקיפול של הברזנט וקשירתו לארגז המשאית מהווה פעולה נלווית של פירוק המטען מהמשאית, וכי פעולות הכיסוי של מטען וקשירת יריעת ברזנט על מטען שהוטען על המשאית מהוות חלק מפעולת הטעינה, היות והן מיועדות להבטיח את שלמות המטען ויציבותו ונחשבות לפעולת לוואי של הטעינה וחלק ממנה.

בדומה נקבע כי פתיחת הדופן האחורית של המשאית לצורך טעינת המשאית וסגירתה עם סיום הטעינה מהוות פעולות לוואי של הטעינה ועל סמך אותו עיקרון, אפילו פעולת חיבור נגרר למשאית פורשה על ידי בית המשפט המחוזי כפעולה הקשורה לטעינה ופריקה של מטען.

לאור הקושי לקבוע בנסיבות שונות האם תאונה הכוללת אירוע פריקה וטעינה מהווה תאונת דרכים או נכללת בגדר החריג של פריקה וטעינה, מומלץ במקרים כאלה לפנות לעו"ד המתמחה בתחום נזקי הגוף אשר יבחן את עמדת הפסיקה בסוגיה המשפטית ואשר ימליץ לנפגע על אפשרויות התביעה הקיימות לו.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ