התקשרו אלינו: 03-7444577

נזק מיוחד ונזק כללי

נזק מיוחד ונזק כללי

הפיצויים המשולמים על ידי בתי המשפט בגין נזק גוף משולמים על פי ראשי נזק שנקבעו בפסיקת בתי המשפט. ראשי הנזק מסווגים לשתי קטגוריות: "נזק מיוחד" ו"נזק כללי".

הביטוי "נזק מיוחד" מתייחס לנזקים אשר כבר התגבשו בפועל עובר למועד פסק הדין והנתבע בעצם נדרש להשיב לניזוק את ההוצאות והנזקים אשר הוסבו לו בפועל בעקבות התאונה עד למועד פסק הדין. במסגרת הנזקים המיוחדים נכללים אבדן השתכרות לעבר – דהיינו פיצוי בגין ימי ההיעדרות שנגרמו לניזוק בפועל בעקבות התאונה ואשר לא קיבל תשלום בעדם ממעסיקו ו/או מן המוסד לביטוח לאומי; הוצאות רפואיות לעבר, בכללן הוצאות בגין תרופות וטיפולים רפואיים וכן הוצאות נסיעה לטיפולים הרפואיים, הוצאות עזרת הזולת לעבר, הכוללות הוצאות סיעוד אם נדרשו לניזוק בעקבות התאונה או עזרה במשק הבית בתקופת אי הכושר.

דרישת הפיצוי בגין נזקים מיוחדים, מותנית בדרך כלל בהוכחת הנזקים על ידי הניזוק, באמצעות הצגתם של אישורי מעביד אודות הפסדי שכר נטענים, הצגת קבלות עבור הוצאות שנגרמו לו בפועל וכיוצא בכך.

הביטוי "נזק כללי" מתייחס לנזקים עתידיים מהם צפוי הניזוק לסבול בעתיד בעקבות התאונה ולמעשה בית המשפט מחייב בפסק הדין את הנתבע בגין נזקים עתידיים אלו על בסיס תחשיב המעריך את שוויים הצפוי של הנזקים, בהתבסס על נתוניו האישיים של הניזוק, בכללם חומרת הפגיעה שאירעה לניזוק, גילו של הניזוק, מקצועו, שיעור השתכרותו וכיוצא בכך. במסגרת הנזקים הכלליים נכללים פיצויים בגין אבדן השתכרות לעתיד, דהיינו שיעור הפגיעה המוערך בשכרו הפוטנציאלי של הניזוק, אשר אירע בעקבות הפגיעה והנכות אשר אירעה לו, הוצאות רפואיות לעתיד, הוצאות בגין עזרת הזולת לעתיד, אבדן זכויות פנסיה והטבות סוציאליות ועוד נזקים כיוצא בכך, בהתאם למהותה של הפגיעה וזהותו של הניזוק. בנוסף, משולם במסגרת הנזקים הכלליים פיצוי בגין "כאב וסבל", אשר נועד לפצות את הנפגע באופן כללי בגין מידת הסבל אותו עבר בעקבות התאונה והפגיעה הגופנית אשר אירעה לו במסגרתה. הפיצוי בגין כאב וסבל הינו שונה בתביעות בגין נזקי גוף הנובעים מתאונת דרכים למול תביעות נזקי גוף בתאונות אחרות והינו נמוך יותר על פי חוק לנפגעי תאונות הדרכים.

יצוין, כי הזכאות לפיצוי בגין נזקים כלליים (מלבד הפיצוי הכללי בגין כאב וסבל) מותנית בקביעה כי לניזוק נגרמה נכות רפואית צמיתה בעקבות התאונה ובמקרה בו קובע בית המשפט כי לא נותרה לניזוק נכות גופנית הנובעת מן התאונה לא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עתידיים.

במסגרת ההליך המשפטי ובטרם קביעת שיעור הפיצויים המגיעים לניזוק, בפסק דין או בפשרה, נדרשים הצדדים, באמצעות באי כוחם, להגיש לבית המשפט תחשיבי נזק מפורטים המפרטים את שיעור הפיצויים אשר הם טוענים כי נגרמו במסגרת ראשי הנזק השונים ולצרף אסמכתאות מתאימות לתמיכה בתחשיבים.

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

עוד מאמרים בנושא

לקוחות ממליצים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

לקביעת פגישת ייעוץ